VW's smaller Atlas to take on the segment big boys