Hyundai, Kia agree to $210 million U.S. auto safety civil penalty