GM kicks around an idea to seize on EV enthusiasm, report says