FCA to idle Ontario minivan plant for 8 days, union says