Ferrari said to plan 'utility vehicle' to double profit