Hyundai-Kia offsets 2013 retail drop with fleet sales