NHTSA investigating brake problem with some 2007-08 Honda Odyssey minivans